28 Tomas O’nu, “Rabbim ve Tanrım!” diye yanıtladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009