İsa’nın İlk Mucizesi

21 İsa’nın İlk Mucizesi Üçüncü gün Celile’nin Kana Köyü’nde bir düğün vardı. İsa’nın annesi de oradaydı. 2 İsa’yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009