İsa’nın İlk Mucizesi

21 İsa’nın İlk Mucizesi Üçüncü gün Celile’nin Kana Köyü’nde bir düğün vardı. İsa’nın annesi de oradaydı. 2 İsa’yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. 3 Şarap tükenince annesi İsa’ya, “Şarapları kalmadı” dedi.
4 İsa, “Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009