4 Giderken Samiriye’den geçmesi gerekiyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009