28 Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O’nun sesini işitecekleri saat geliyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009