40 Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz.
İncil — Yeni Çeviri 2009