Sezar’ın Hakkı Sezar’a

13 Sezar’ın Hakkı Sezar’a Daha sonra İsa’yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisiler’den ve Hirodes yanlılarından bazılarını O’na gönderdiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009