17 İsa da, “Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin” dedi.
İsa’nın sözlerine şaşakaldılar.

İncil — Yeni Çeviri 2009