Hoşea’nın İsrail’e Yalvarışı

141 Hoşea’nın İsrail’e Yalvarışı
Tanrın RAB’be dön, ey İsrail,
Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.
2 Dualarla gidin, RAB’be dönün,
O’na, “Bağışla bütün suçlarımızı” deyin,
“Lütfet, kabul et bizi,
Öyle ki, dudaklarımızın kurbanını sunalım.

Rab İsrail’e Umut Veriyor

3 Asur kurtaramaz bizi,
Savaş atlarına binmeyeceğiz.
Artık ellerimizle yaptığımıza
‘Tanrımız’ demeyeceğiz,
Çünkü öksüz sende merhamet bulur.”
Rab İsrail’e Umut Veriyor
4 “Onların dönekliğini düzelteceğim,
Gönülden seveceğim onları,
Çünkü onlara karşı öfkem dindi.
5 Çiy gibi olacağım İsrail’e;
Zambak gibi çiçek açacak,
Lübnan sediri gibi kök salacaklar.
6 Dallanıp budaklanacaklar,
Görkemleri zeytin ağacını,
Kokuları Lübnan sedirini andıracak.
7 Yine insanlar oturacak gölgesinde;
Buğday gibi gelişecek,
Asma gibi serpilecekler;
Lübnan şarabı kadar ün kazanacaklar.
8 Ey Efrayim, artık ne işim var putlarla?
Yanıtlayacak, seninle ilgileneceğim.
Yeşil çam gibiyim ben,
Senin verimliliğin benden kaynaklanıyor.”
9 Bilge kişi kavrasın bunları,
Anlayan anlasın.
Çünkü RAB’bin yolları adildir;
Bu yollarda yürür doğrular,
Ama başkaldıranlar bu yollarda sendeler.

İncil — Yeni Çeviri 2009