114. Mezmur

1141 114. Mezmur
İsrail Mısır’dan çıktığında,
Yakup’un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,
2 Yahuda Rab’bin kutsal yeri oldu,
İsrail de O’nun krallığı.
3 Deniz olanı görüp geri çekildi,
Şeria Irmağı tersine aktı.
4 Dağlar koç gibi,
Tepeler kuzu gibi sıçradı.
5 Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın?
Ey Şeria, neden tersine aktın?
6 Ey dağlar, niçin koç gibi,
Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?
7-8 Titre, ey yeryüzü,
Kayayı havuza,
Çakmaktaşını pınara çeviren Rab’bin önünde,
Yakup’un Tanrısı’nın huzurunda.
İncil — Yeni Çeviri 2009