149. Mezmur

1491 149. Mezmur
RAB’be övgüler sunun!
RAB’be yeni bir ezgi söyleyin,
Sadık kullarının toplantısında
O’nu ezgilerle övün!
2 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,
Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
3 Dans ederek övgüler sunsunlar O’nun adına,
Tef ve lir çalarak O’nu ilahilerle övsünler!
4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,
Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,
Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
6 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler,
Ellerinde iki ağızlı kılıçla
7 Uluslardan öç alsınlar,
Halkları cezalandırsınlar,
8 Krallarını zincire,
Soylularını prangaya vursunlar!
9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!
Bütün sadık kulları için onurdur bu.
RAB’be övgüler sunun!
İncil — Yeni Çeviri 2009