28. Mezmur

281 28. Mezmur
Ya RAB, sana yakarıyorum,
Kayam benim, kulak tıkama sesime;
Çünkü sen sessiz kalırsan,
Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.
2 Seni yardıma çağırdığımda,
Ellerimi kutsal konutuna doğru açtığımda,
Kulak ver yalvarışlarıma.
3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla
Aynı kefeye koyup cezalandırma.
Onlar komşularıyla dostça konuşur,
Ama yüreklerinde kötülük beslerler.
4 Eylemlerine, yaptıkları kötülüklere göre onları yanıtla;
Yaptıklarının, hak ettiklerinin karşılığını ver.
5 Onlar RAB’bin yaptıklarına,
Ellerinin eserine önem vermezler;
Bu yüzden RAB onları yıkacak,
Bir daha ayağa kaldırmayacak.
6 RAB’be övgüler olsun!
Çünkü yalvarışımı duydu.
7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,
O’na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.
Yüreğim coşuyor,
Ezgilerimle O’na şükrediyorum.
8 RAB halkının gücüdür,
Meshettiği kralın zafer kalesidir.
9 Halkını kurtar, kendi halkını kutsa;
Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!
İncil — Yeni Çeviri 2009