43. Mezmur

431 43. Mezmur
Hakkımı ara, ey Tanrı,
Savun beni vefasız ulusa karşı,
Kurtar hileci, haksız insandan.
2 Çünkü sen Tanrım, kalemsin;
Neden beni reddettin?
Niçin düşmanlarımın baskısı altında
Yaslı gezeyim?
3 Gönder ışığını, gerçeğini,
Yol göstersinler bana,
Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.
4 O zaman Tanrı’nın sunağına,
Neşe, sevinç kaynağım Tanrı’ya gideceğim
Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim,
Lirle şükredeceğim.
5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,
Neden içim huzursuz?
Tanrı’ya umut bağla,
Çünkü O’na yine övgüler sunacağım;
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.
İncil — Yeni Çeviri 2009