60. Mezmur

601 60. Mezmur
Bizi reddettin, parladın bize karşı, ey Tanrı,
Öfkelendin; eski halimize döndür bizi!
2 Salladın yeri, yarıklar açtın;
Onar çatlaklarını, çünkü yer sarsılıyor.
3 Halkına sıkıntı çektirdin,
Sersemletici bir şarap içirdin bize.
4 Sancak verdin senden korkanlara,
Okçulara karşı açsınlar diye. Sela
5 Kurtar bizi sağ elinle, yardım et,
Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!
6 Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde:
“Şekem’i sevinçle bölüştürecek,
Sukkot Vadisi’ni ölçeceğim.
7 Gilat benimdir, Manaşşe de benim,
Efrayim miğferim,
Yahuda asam.
8 Moav yıkanma leğenim,
Edom’un üzerine çarığımı fırlatacağım,
Filist’e zaferle haykıracağım.”
9 Kim beni surlu kente götürecek?
Kim bana Edom’a kadar yol gösterecek?
10 Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi?
Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?
11 Yardım et bize düşmana karşı,
Çünkü boştur insan yardımı.
12 Tanrı’yla zafer kazanırız,
O çiğner düşmanlarımızı.
İncil — Yeni Çeviri 2009