64. Mezmur

641 64. Mezmur
Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman,
Hayatımı düşman korkusundan koru.
2 Kötülerin gizli tasarılarından,
O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.
3 Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş,
Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,
4 Pusularından masum insanın üzerine atmak için.
Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.
5 Birbirlerini kötülük yapmaya iter,
Gizli tuzaklar tasarlarken,
“Kim görecek?” derler.
6 Haksızlık yapmayı düşünür,
“Kusursuz bir plan yaptık!” derler.
İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.
7 Ama Tanrı onlara ok atacak,
Ansızın yaralanacaklar.
8 Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar,
Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.
9 Bütün insanlar korkuya kapılacak,
Tanrı’nın işini duyuracak,
O’nun yaptıkları üzerinde düşünecekler.
10 Doğru insan RAB’de sevinç bulacak,
O’na sığınacak,
Bütün temiz yürekliler O’nu övecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009