96. Mezmur

961 96. Mezmur
Yeni bir ezgi söyleyin RAB’be!
Ey bütün dünya, RAB’be ezgiler söyleyin!
2 Ezgi söyleyin, RAB’bin adını övün,
Her gün duyurun kurtarışını!
3 Görkemini uluslara,
Harikalarını bütün halklara anlatın!
4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,
İlahlardan çok O’ndan korkulur.
5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,
Oysa gökleri yaratan RAB’dir.
6 Yücelik, ululuk O’nun huzurundadır,
Güç ve güzellik O’nun tapınağındadır.
7 Ey bütün halklar, RAB’bi övün,
RAB’bin gücünü, yüceliğini övün,
8 RAB’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,
Sunular getirip avlularına girin!
9 Kutsal giysiler içinde RAB’be tapının!
Titreyin O’nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!
10 Uluslara, “RAB egemenlik sürüyor” deyin.
Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
O halkları adaletle yargılar.
11 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!
Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!
12-13 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!
O zaman RAB’bin önünde bütün orman ağaçları
Sevinçle haykıracak.
Çünkü O geliyor!
Yeryüzünü yargılamaya geliyor.
Dünyayı adaletle,
Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009