99. Mezmur

991 99. Mezmur
RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar!
Keruvlar arasında tahtına oturmuş,
Sarsılsın yeryüzü!
2 RAB Siyon’da uludur,
Yücedir O, bütün halklara egemendir.
3 Övsünler büyük, müthiş adını!
O kutsaldır.
4 Ey adaleti seven güçlü kral,
Eşitliği sen sağladın,
Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.
5 Yüceltin Tanrımız RAB’bi,
Ayaklarının taburesi önünde tapının!
O kutsaldır.
6 Musa’yla Harun O’nun kâhinlerindendi,
Samuel de O’nu adıyla çağıranlar arasındaydı.
RAB’be seslenirlerdi,
O da yanıtlardı.
7 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu,
Uydular O’nun buyruklarına,
Kendilerine verdiği kurallara.
8 Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara;
Bağışlayıcı bir Tanrı oldun,
Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.
9 Tanrımız RAB’bi yüceltin,
Tapının O’na kutsal dağında!
Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.
İncil — Yeni Çeviri 2009