Mısır’a Güvenmeyin

311 Mısır’a Güvenmeyin
Vay haline yardım bulmak için Mısır’a inenlerin!
Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına,
Kalabalık atlılara güveniyorlar,
Ama İsrail’in Kutsalı’na güvenmiyor,
RAB’be yönelmiyorlar.
2 Oysa bilge olan RAB’dir.
Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz.
Kötülük yapan soya,
Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.
3 Mısırlılar Tanrı değil, insandır,
Atları da ruh değil, et ve kemiktir.
RAB’bin eli kalkınca yardım eden tökezler,
Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.
4 Çünkü RAB bana dedi ki,
“Avının başında homurdanan aslan
Bir araya çağrılan çobanlar topluluğunun
Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi,
Her Şeye Egemen RAB de
Siyon Dağı’nın doruğuna inip savaşacak.
5 Her Şeye Egemen RAB
Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalim’i.
Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu.”
6 Ey İsrailoğulları,
Bunca vefasızlık ettiğiniz RAB’be dönün.
7 Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız
Altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.
8 Asur kılıca yenik düşecek,
Ama insan kılıcına değil.
Halkı kılıçtan geçirilecek,
Ama bu insan kılıcı olmayacak.
Kimileri kaçıp kurtulacak,
Gençleri de angaryaya koşulacak.
9 Asur Kralı dehşet içinde kaçacak,
Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak.
Siyon’da ateşi,
Yeruşalim’de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları.
İncil — Yeni Çeviri 2009