25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,
İlahlardan çok O’ndan korkulur.
İncil — Yeni Çeviri 2009