12 Seruya oğlu Avişay Tuz Vadisi’nde on sekiz bin Edomlu öldürdü.
İncil — Yeni Çeviri 2009