39 Lotan’ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan’ın kızkardeşiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009