12 Amatsya Yoaş’ın,
Azarya Amatsya’nın,
Yotam Azarya’nın,
İncil — Yeni Çeviri 2009