Sürgünden Yeruşalim’e Dönenler

91 Bütün İsrailliler soylarına göre kaydedilmiştir. Bu kayıtlar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

Sürgünden Yeruşalim’e Dönenler Yahudalılar RAB’be ihanet ettikleri için Babil’e sürüldüler.
İncil — Yeni Çeviri 2009