19 İsrail halkı, Davut soyundan gelenlere hep başkaldırdı.

İncil — Yeni Çeviri 2009