16 Şimdi kulak ver RAB’bin sözlerine:
“ ‘İsrail’e karşı peygamberlik etme,
İshak soyuna karşı konuşma!’ diyorsun.
İncil — Yeni Çeviri 2009