57 Boylarına göre sayılan Levililer şunlardı:
Gerşon soyundan Gerşon boyu, Kehat soyundan Kehat boyu, Merari soyundan Merari boyu.
İncil — Yeni Çeviri 2009