19 Kehat’ın boy başı olan oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.
İncil — Yeni Çeviri 2009