Öteki Uluslardan Olan İmanlılara Mektup

22 Öteki Uluslardan Olan İmanlılara Mektup Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar, kendi aralarından seçtikleri adamları Pavlus ve Barnaba’yla birlikte Antakya’ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ile Silas’ı seçtiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009