Efes’teki Kargaşalık

23 Efes’teki Kargaşalık O sırada İsa’nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı.
İncil — Yeni Çeviri 2009