Ahaşveroş ve Mordekay’a Övgü

101 Ahaşveroş ve Mordekay’a Övgü Kral Ahaşveroş ülkeyi en uzak kıyılarına dek haraca bağlamıştı.
İncil — Yeni Çeviri 2009