Ahaşveroş ve Mordekay’a Övgü

101 Ahaşveroş ve Mordekay’a Övgü Kral Ahaşveroş ülkeyi en uzak kıyılarına dek haraca bağlamıştı.
2 Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordekay’ı her bakımdan nasıl onurlandırdığı Pers ve Med krallarının tarihinde yazılıdır. 3 Yahudi Mordekay, Kral Ahaşveroş’tan sonra ikinci adam olmuştu. Yahudi soydaşları arasında saygı gören ve çoğunluk tarafından sevilen biriydi. Çünkü halkının iyiliğini düşünüyor, bütün soydaşlarının esenliği için çaba gösteriyordu.


İncil — Yeni Çeviri 2009