Rab Yahuda ve Efrayim’i Kayıracak

101 Rab Yahuda ve Efrayim’i Kayıracak
İlkbaharda RAB’den yağmur dileyin.
O’dur yağmur bulutlarını oluşturan.
İnsanlara yağmur sağanakları
Ve herkese tarlada ot verir.
2 Oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur,
Falcılar yalan görümler görür
Ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak
Boşuna avuturlar.
Bu yüzden halk sürü gibi dağınık,
Sıkıntı çekiyor, çünkü çoban yok.
3 RAB şöyle diyor:
“Öfkem çobanlara karşı alevlendi,
Önderleri cezalandıracağım.
Her Şeye Egemen RAB kendi sürüsünü,
Yahuda halkını kayıracak.
Görkemli savaş atı gibi yapacak onları.
4 Köşe taşı,
Çadır kazığı,
Savaş yayı
Ve bütün önderler Yahuda’dan çıkacak.
5 Savaşta düşmanlarını sokaklardaki çamurda çiğneyen yiğitler gibi olacaklar.
RAB onlarla olduğu için
Savaşacak ve atlıları utandıracaklar.
6 “Yahuda halkını güçlendireceğim,
Yusuf soyunu kurtarıp
Sürgünden geri getireceğim.
Çünkü onlara acıyorum.
Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar.
Çünkü ben onların Tanrısı RAB’bim ve onları yanıtlayacağım.
7 Efrayimliler yiğitler gibi olacaklar,
Şarap içmiş gibi yürekleri coşacak.
Çocukları bunu görüp neşelenecek,
Yürekleri RAB’de sevinç bulacak.
8 “Islık çalıp onları toplayacağım,
Onları kesinlikle kurtaracağım.
Eskiden olduğu gibi
Yine çoğalacaklar.
9 Onları halklar arasına dağıttımsa da,
Uzak ülkelerde beni anımsayacaklar;
Çocuklarıyla birlikte sağ kalacak ve geri dönecekler.
10 Onları Mısır’dan geri getirecek,
Asur’dan toplayacağım;
Gilat’a, Lübnan’a getireceğim.
Onlara yeterince yer bulunmayacak.
11 Sıkıntı denizinden geçecekler,
Denizin dalgaları yatışacak,
Nil’in bütün derinlikleri kuruyacak.
Asur’un gururu alaşağı edilecek,
Mısır’ın krallık asası elinden alınacak.
12 Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim,
Adıma layık bir yaşam sürdürecekler.”
Böyle diyor RAB.
İncil — Yeni Çeviri 2009