Kurtarıcı Beytlehem’den Çıkacak

51 Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla.
Çevremizi sardılar,
İsrail’i yönetenin yanağına değnekle vuracaklar.
Kurtarıcı Beytlehem’den Çıkacak
2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.
Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
3 Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek
RAB İsrailliler’i düşmanlarına teslim edecek.
Sonra öbür soydaşları İsrailliler’e katılacak.
4 O gelince, halkını RAB’den aldığı güçle
Tanrısı RAB’bin görkemli adına yönetecek.
Halk güvenlik içinde yaşayacak.
Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.

Kurtuluş ve Yıkım

5 Halkına esenlik getirecek.
Kurtuluş ve Yıkım
Asurlular ülkemize saldırıp
Kalelerimizi ele geçirince,
Onlara karşı çok sayıda önder çıkaracağız.
6 Asur topraklarını kılıçla,
Nemrut’un topraklarını yalın kılıçla yönetecekler.
Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlular’dan
Bizi bu önderler kurtaracak.
7 Yakup’un soyundan geride kalanlar,
Birçok halkın arasında
RAB’bin gönderdiği çiy gibi,
Kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden
Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar.
8 Orman hayvanları arasında aslan ne ise,
Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise,
Yakup’un soyundan geride kalanlar da uluslar arasında,
Halkların ortasında öyle olacaklar.
9 Ey İsrailliler, düşmanlarınızı yeneceksiniz.
Karşıtlarınızın hepsi ortadan kalkacak.
10 RAB diyor ki,
“O gün atlarınızı elinizden alacak,
Savaş arabalarınızı yok edeceğim.
11 Ülkenizdeki kentleri yıkacak,
Bütün kalelerinizi yerle bir edeceğim.
12 Büyü yapma gücünüzü kıracağım,
Aranızda falcı kalmayacak.
13 Putlarınızı, dikili taşlarınızı kaldırıp atacağım.
Ellerinizle yaptığınız putlara artık tapmayacaksınız.
14 Aşera putlarınızı söküp atacağım,
Yerle bir edeceğim kentlerinizi.
15 Söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracağım.”
İncil — Yeni Çeviri 2009