97. Mezmur

971 97. Mezmur
RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,
Bütün kıyı halkları sevinsin!
2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,
Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.
3 Ateş yürüyor O’nun önünde,
Düşmanlarını yakıyor çevrede.
4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır,
Yeryüzü görüp titrer.
5 Dağlar balmumu gibi erir,
RAB’bin, bütün yeryüzünün Rab’bi önünde.
6 Gökler O’nun doğruluğunu duyurur,
Bütün halklar görkemini görür.
7 Utansın puta tapanlar,
Değersiz putlarla övünenler!
RAB’be tapın, ey bütün ilahlar!
8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,
Yahuda kentleri coşuyor.
9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,
Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.
10 Ey sizler, RAB’bi sevenler, kötülükten tiksinin.
O sadık kullarının canını korur,
Onları kötülerin elinden kurtarır.
11 Doğrulara ışık,
Temiz yüreklilere sevinç saçar.
12 Ey doğrular, RAB’de sevinç bulun,
Kutsallığını anarak O’na şükredin!
İncil — Yeni Çeviri 2009