21 RAB şöyle diyor:
“Moavlılar’ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Edom Kralı’nın kemiklerini
Kireçleşinceye dek yaktılar.
2 Bu yüzden Moav’a ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını.
Kargaşa, savaş naraları,
Boru sesleri arasında ölecek Moav halkı.
3 Söküp atacağım içinden yöneticisini,
Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini.”
RAB böyle diyor.
4 RAB şöyle diyor:
“Yahudalılar’ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Reddettiler yasamı,
Kurallarıma uymadılar;
Yalancı putlar saptırdı onları,
Atalarının da izlediği putlar.

Rab İsrail’i Cezalandırıyor

5 Bu yüzden Yahuda’ya ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını.”
Rab İsrail’i Cezalandırıyor
6 RAB şöyle diyor:
“İsrailliler’in cezasını kaldırmayacağım,
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Doğruyu para için,
Yoksulu bir çift çarık için sattılar.
7 Onlar ki,
Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner
Ve mazlumun hakkını bir yana iterler.
Baba oğul aynı kızla yatarak
Kutsal adımı kirletirler.
8 Her sunağın yanına,
Rehin alınan giysilerin üzerine uzanır,
Tanrıları’nın Tapınağı’nda
Ceza karşılığı alınan şarabı içerler.
9 Ama ben onların önünde
Amorlular’ı yok ettim;
Sedir ağaçları kadar boylu,
Meşe kadar güçlü olsa da,
Yukarıdan meyvesini,
Aşağıdan kökünü kuruttum.
10 Sizi Mısır’dan ben çıkardım,
Amor topraklarını sahiplenesiniz diye
Çölde kırk yıl size yol gösterdim.
11 Oğullarınızdan peygamberler,
Gençlerinizden bana adanmış kişiler atadım.
Doğru değil mi, ey İsrailliler?”
RAB böyle diyor.
12 “Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz
Ve peygamberlere, ‘Peygamberlik etmeyin!’
Diye buyruk verdiniz.
13 “Tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse,
İşte ben de sizi öyle ezeceğim.
14 Hızlı koşan kaçamayacak,
Güçlü gücünü gösteremeyecek,
Yiğit canını kurtaramayacak,
15 Okçu yerini koruyamayacak,
Ayağı tez olan uzaklaşamayacak,
Atlı canını kurtaramayacak,
16 En yürekli yiğitler bile
O gün silahlarını bırakıp kaçacak.”
RAB böyle diyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009