62. Mezmur

621 62. Mezmur
Canım yalnız Tanrı’da huzur bulur,
Kurtuluşum O’ndan gelir.
2 Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem O’dur, asla sarsılmam.
3 Birini ezmek için daha ne vakte kadar
Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,
Eğri bir duvara,
Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?
4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.
Yalandan zevk alırlar.
Ağızlarıyla hayırdua ederken,
İçlerinden lanet okurlar. Sela
5 Ey canım, yalnız Tanrı’da huzur bul,
Çünkü umudum O’ndadır.
6 Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem O’dur, sarsılmam.
7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı’ya bağlıdır,
Güçlü kayam, sığınağım O’dur.
8 Ey halkım, her zaman O’na güven,
İçini dök O’na,
Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Sela
9 Sıradan insan ancak bir soluk,
Soylu insansa bir yalandır.
Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.
10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;
Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.
11 Tanrı bir şey söyledi,
Ben iki şey duydum:
Güç Tanrı’nındır,
12 Sevgi de senin, ya Rab!
Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.
İncil — Yeni Çeviri 2009