11 Tanrı bir şey söyledi,
Ben iki şey duydum:
Güç Tanrı’nındır,
İncil — Yeni Çeviri 2009