Önderlerin ve Peygamberlerin Suçu

31 Önderlerin ve Peygamberlerin Suçu
Dedim ki,
“Ey Yakupoğulları’nın önderleri,
İsrail halkının yöneticileri,
Dinleyin! Adil olmanız gerekmez mi?
2 Siz ki iyiden nefret eder, kötüyü seversiniz.
Halkımın derisini yüzer, etini kemiğinden sıyırırsınız.
3 Halkımın derisini yüzer, etini yersiniz.
Kemiklerini kırar,
Tencerede, kazanda haşlanacak et gibi doğrarsınız.”
4 Gün gelecek RAB’be yakaracaklar.
Ama O yanıtlamayacak,
Yüzünü onlardan gizleyecek.
Çünkü kötülük yaptılar.
5 RAB diyor ki,
“Ey halkımı saptıran peygamberler,
Sizi doyuranlara esenlik diler,
Doyurmayanlara savaş açarsınız.
6 Bu nedenle üzerinize görümsüz geceler çökecek.
Karanlıktan fal bakamayacaksınız.
Ey peygamberler, güneşiniz batacak, gününüz kararacak.
7 Biliciler utandırılacak.
Rezil olacak falcılar.
Utançtan yüzlerini örtecekler.
Çünkü Tanrı’dan yanıt gelmeyecek.”
8 Ama Yakupoğulları’na isyanlarını,
İsrail halkına günahlarını bildirmek için
Ben RAB’bin Ruhu’yla, güçle,
Adalet ve cesaretle donatıldım.
9 Adaletten nefret eden,
Doğruları çarpıtan ey Yakupoğulları’nın önderleri
Ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin:
10 Siyon’u kan dökerek,
Yeruşalim’i zorbalıkla bina ediyorsunuz.
11 Önderleri rüşvetle yönetir,
Kâhinleri ücretle öğretir,
Peygamberleri para için falcılık eder.
Sonra da, “RAB bizimle birlikte değil mi?
Başımıza bir şey gelmez” diyerek
RAB’be dayanmaya kalkışırlar.
12 Siyon tarla gibi sürülecek sizin yüzünüzden.
Taş yığınına dönecek Yeruşalim.
Tapınağın kurulduğu dağ
Çalılarla kaplanacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009