Uluslar Yargılanacak

31 Uluslar Yargılanacak
“O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını
Sürgünden geri getirdiğimde,
2 Bütün ulusları toplayıp
Yehoşafat Vadisi’ne indireceğim.
Mirasım olan İsrail halkını
Uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için
Onları orada yargılayacağım.
3 Çünkü halkım için kura çektiler,
Erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler.
İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar.
4 Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı,
Bana yapmak istediğiniz nedir?
Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz?
Eğer karşılık verirseniz,
Karşılığını çarçabuk ödetirim size.
5 Altınımı, gümüşümü alıp
Değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz.
6 Yahuda ve Yeruşalim halkını
Topraklarından uzaklaştırmak için Grekler’e sattınız.
7 Göreceksiniz, onları, sattığınız yerde
Harekete geçireceğim.
Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim.
8 Oğullarınızı, kızlarınızı
Yahuda halkına sattıracağım.
Onları uzak bir ulusa, Sabalılar’a satacaklar.”
RAB böyle diyor.
9 “Uluslar arasında şunu duyurun:
Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin.
Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin.
10 Saban demirlerinizi
Çekiçle dövüp kılıç yapın,
Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın.
Güçsüz olan ‘Güçlüyüm’ desin.
11 Ey çevredeki uluslar,
Tez gelin, bir araya toplanın.
Ya RAB, yiğitlerini oraya indir.
12 Uluslar harekete geçip
Yehoşafat Vadisi’nde toplansınlar.
Çünkü çevredeki bütün ulusları
Yargılamak için orada olacağım.
13 Salın orakları, ekinler olgunlaştı.
Gelin, üzümleri çiğneyin,
Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor.
Ulusların kötülükleri bu denli çoktur.”
14 Kalabalıklar,
Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar...
Yargı vadisinde RAB’bin günü yaklaştı.
15 Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.

Rab Halkını Kutsayacak

16 RAB Siyon’dan kükreyecek,
Yeruşalim’den gürleyecek.
Gök ve yer sarsılacak.
Ama RAB kendi halkı için sığınak,
İsrailliler için kale olacak.
Rab Halkını Kutsayacak
17 “O zaman bileceksiniz ki,
Siyon’da, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim.
Yeruşalim kutsal olacak;
Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.
18 “O gün dağlardan
Tatlı şarap damlayacak;
Tepelerde süt,
Yahuda derelerinde su akacak.
RAB’bin Tapınağı’ndan çıkan bir pınar
Şittim Vadisi’ni sulayacak.
19 “Ama Mısır viraneye,
Edom ıssız çöle dönecek.
Çünkü Yahudalılar’ın ülkesine saldırıp
Suçsuz insanların kanını döktüler.
20 Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak.
Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.
21 Akan kanların öcünü alacağım,
Suçluyu cezasız bırakmayacağım.”
RAB Siyon’da oturur.

İncil — Yeni Çeviri 2009