46. Mezmur

461 46. Mezmur
Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,
Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
3 Sular kükreyip köpürse,
Kabaran deniz dağları titretse bile. Sela
4 Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine,
Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.
5 Tanrı onun ortasındadır,
Sarsılmaz o kent.
Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,
Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.
7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,
Yakup’un Tanrısı kalemizdir. Sela
8 Gelin, görün RAB’bin yaptıklarını,
Yeryüzüne getirdiği yıkımları.
9 Savaşları durdurur yeryüzünün dört bucağında,
Yayları kırar, mızrakları parçalar,
Kalkanları yakar.
10 “Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!
Uluslar arasında yüceleceğim,
Yeryüzünde yüceleceğim!”
11 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,
Yakup’un Tanrısı kalemizdir. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009