İsrail’in Düşmanlarına Yargı

91 İsrail’in Düşmanlarına Yargı Bildiri: RAB’bin sözü Hadrak ülkesine ve Şam Kenti’ne yöneliktir.
Çünkü insanların, özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü RAB’be çevrilidir.
2 Bu söz Hadrak sınırındaki Hama’ya,
Çok becerikli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir.
3 Sur kendine bir kale yaptı;
Toprak kadar gümüş
Ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi.
4 Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek;
Denizdeki gücünü yok edecek
Ve ateş kenti yiyip bitirecek.
5 Aşkelon bunu görünce korkacak;
Gazze acıdan kıvranacak,
Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek.
Gazze kralını yitirecek,
Aşkelon ıssız kalacak.
6 Aşdot’ta melez bir halk oturacak,
Filistliler’in gururunu kıracağım.
7 Ağızlarından kanı alınmamış eti,
Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım.
Sağ kalanlar Tanrımız’a bağlanacak
Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak.
Ekron Yevuslular gibi olacak.

Vaat Edilen Kral

8 Akın eden ordulara karşı
Evimin çevresinde ordugah kuracağım.
Hiçbir kıyıcı
Bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek,
Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum.

Vaat Edilen Kral
9 Ey Siyon kızı, sevinçle coş!
Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı!
İşte kralın!
O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür.
Eşeğe, evet, sıpaya,
Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!
10 Savaş arabalarını Efrayim’den,
Atları Yeruşalim’den uzaklaştıracağım.
Savaş yayları kırılacak.
Kralınız uluslara barışı duyuracak,
Onun egemenliği bir denizden bir denize,
Fırat’tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.
11 Size gelince,
Sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca,
Sürgündeki halkınızı
Susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım.
12 Kalenize dönün,
Ey siz, umut sürgünleri!
Bugün bildiriyorum ki,
Size yitirdiğinizin iki katını vereceğim.

Rab Gelecek

13 Yahuda’yı yayımı gerer gibi gereceğim
Ve Efrayim’i ok gibi ona dolduracağım.
Oğullarını Grekler’e karşı uyandıracağım, ey Siyon
Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım.
Rab Gelecek
14 O zaman RAB halkının üzerinde görünecek,
Oku şimşek gibi çakacak.
Egemen RAB boru çalacak
Ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek.
15 Onları Her Şeye Egemen RAB koruyacak.
Düşmanlarını yok edecek
Ve sapan taşlarıyla yenecekler.
Şarap içmiş gibi içip gürleyecek
Ve kurban kanı serpmekte kullanılan çanaklar gibi sunağın köşelerine dolacaklar.
16 O gün Tanrıları RAB
Sürüsü olan halkını kurtaracak.
O’nun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar.
17 Ne yakışıklı ve güzel olacaklar!
Delikanlılar tahılla,
Genç kızlar yeni şarapla güçlenecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009