Moav Yıkıma Uğrayacak

151 Moav Yıkıma Uğrayacak Moav’la ilgili bildiri:
Moav’ın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu,
Moav’ın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.
2 Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa,
Tapınma yerlerine çıktı.
Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor.
İnsanlar saçlarını sakallarını kesiyor.
3 Çul giyiyorlar sokaklarda,
Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor,
Gözyaşları sel gibi.
4 Heşbon ve Elale’nin haykırışları
Yahas’a ulaşıyor.
Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor,
Yürekleri korku içinde.
5 Yüreğim sızlıyor Moav için.
Kaçanlar Soar’a, Eglat-Şelişiya’ya ulaştı,
Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşu’ndan,
Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.
6 Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu.
Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık.
7 Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa,
Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.
8 Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor,
Feryatları Eglayim’e, Beer-Elim’e dek ulaştı.
9 Çünkü Dimon suları kan dolu,
Ama başına daha beterini getireceğim.
Moav’dan kaçıp kurtulanların,
Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009