Rab Edom’u Cezalandıracak

11 Rab Edom’u Cezalandıracak Ovadya’nın görümü.
Egemen RAB’bin Edom için söyledikleri:
RAB’den bir haber aldık:
Uluslara gönderdiği haberci,
“Gelin, Edom’la savaşalım!” diyor.
2 Edom’a, “Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,
Herkes seni hor görecek” diyor.
3 “Kaya kovuklarında yaşayan,
Evini yükseklerde kuran sen!
Yüreğindeki gurur seni aldattı.
İçinden, ‘Beni kim yere indirebilir?’ diyorsun.
4 Kartal gibi yükselsen de,
Yuvanı yıldızlar arasında kursan da,
Oradan indireceğim seni” diyor RAB.
5 “Hırsızlar ya da haydutlar gece sana gelselerdi,
Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?
Üzüm toplayanlar bağına girseydi,
Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?
Ama seni ne felaketler bekliyor;
6 Esav’ın her şeyi yağmalanacak,
Gizli hazineleri ortaya çıkarılacak.
7 Seninle antlaşma yapanların hepsi
Seni toprağından sürecek.
Güvendiğin insanlar
Seni aldatıp yenilgiye uğratacak,
Ekmeğini yiyenler sana tuzak kuracak
Ve sen farkına varmayacaksın bile.”
8 RAB diyor ki,
“O gün Edom’un bilge adamlarını,
Esav’ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim.
9 Ey Teman, yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki,
Esav’ın dağlarında bulunanların hepsi
Kıyıma uğrayıp yok olacak.
10 “Yakup soyundan gelen kardeşlerine
Yaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacak
Ve sonsuza dek yok olacaksın.
11 Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün
Uzakta durup seyrettin.
Öteki uluslar kapılarından içeri girip
Yeruşalim için kura çektiklerinde
Sen de onlardan biri gibi davrandın.
12 Yahudalı kardeşlerinin o kötü gününden
Zevk almamalıydın.
Başlarına gelen yıkıma sevinmemeli,
Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin.
13 Halkım felakete uğradığı gün
Kente girmemeliydin,
O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı,
Malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın.

Tanrı Ulusları Yargılayacak

14 Kaçmaya çalışanları öldürmek için
Yol ağzında durmamalı,
O sıkıntılı günde kurtulanları
Düşmana teslim etmemeliydin.”

Tanrı Ulusları Yargılayacak
15 “RAB’bin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı.
Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak.
Yaptıkların kendi başına gelecek.

İsrail’in Zaferi

16 Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz,
Bütün uluslar da öyle içecekler.
İçip içip yok olacaklar,
Hiç var olmamış gibi.”
İsrail’in Zaferi
17 “Ama kurtulanlar Siyon Dağı’nda toplanacak
Ve orası kutsal olacak.
Yakup soyu da mirasına kavuşacak.
18 Yakup soyu ateş,
Yusuf soyu alev,
Esav soyu anız olacak.
Onları yakıp yok edecekler.
Esav soyundan kurtulan olmayacak.”
RAB böyle diyor.
19 Yahudalılar’dan Negev halkı Esav’ın dağlarını; Şefela halkı Filist bölgesini; Yahudalılar’ın tümü Efrayim ve Samiriye topraklarını; Benyaminliler Gilat’ı mülk edinecekler. 20 Kenan’dan sürülmüş olan İsrailli savaşçılar Sarefat’a kadar uzanan toprakları, Sefarat’taki Yeruşalimli sürgünler de Negev’deki kentleri mülk edinecekler. 21 Halkı kurtaranlar Esav’ın dağlarını yönetimleri altına almak için Siyon Dağı’na çıkacaklar ve egemenlik RAB’bin olacak.


İncil — Yeni Çeviri 2009