29. Mezmur

291 29. Mezmur
Ey ilahi varlıklar, RAB’bi övün,
RAB’bin gücünü, yüceliğini övün,
2 RAB’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,
Kutsal giysiler içinde RAB’be tapının!
3 RAB’bin sesi sulara hükmediyor,
Yüce Tanrı gürlüyor,
RAB engin sulara hükmediyor.
4 RAB’bin sesi güçlüdür,
RAB’bin sesi görkemlidir.
5 RAB’bin sesi sedir ağaçlarını kırar,
Lübnan sedirlerini parçalar.
6 Lübnan’ı buzağı gibi,
Siryon Dağı’nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.
7 RAB’bin sesi şimşek gibi çakar,
8 RAB’bin sesi çölü titretir,
RAB Kadeş Çölü’nü sarsar.
9 RAB’bin sesi geyikleri doğurtur,
Ormanları çıplak bırakır.
O’nun tapınağında herkes “Yücesin!” diye haykırır.
10 RAB tufan üstünde taht kurdu,
O sonsuza dek kral kalacak.
11 RAB halkına güç verir,
Halkını esenlikle kutsar!
İncil — Yeni Çeviri 2009