6 Lübnan’ı buzağı gibi,
Siryon Dağı’nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.
İncil — Yeni Çeviri 2009