Amos’un Görümleri

71 Amos’un Görümleri Egemen RAB bana şunu gösterdi: Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken RAB sürüyle çekirge yaratıyordu. 2 Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince:
“Ey Egemen RAB, lütfen halkını bağışla!” dedim,
“Yakup soyu buna nasıl dayanır?
Zaten küçük bir halk!”
3 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.
“Gerçekleşmeyecek bu” dedi.
4 Egemen RAB bana şunu gösterdi: Baktım, Egemen RAB halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti, karayı yakıp tüketmeye başladı. 5 O zaman,
“Ey Egemen RAB, lütfen dur!” dedim,
“Yakup soyu buna nasıl dayanır?
Zaten küçük bir halk!”
6 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.
Egemen RAB, “Bu da gerçekleşmeyecek” dedi.
7 Başka bir görümde şunu gösterdi bana: Baktım, Rab çekül kullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor; elinde bir çekül var. 8 RAB, “Ne görüyorsun, Amos?” diye sordu.
Ben de, “Bir çekül” dedim.
Bunun üzerine Rab, “İşte, halkım İsrail’in ortasına da bir çekül koyacağım” dedi, “Bir daha onları esirgemeyeceğim.
9 “Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri,
Yıkılacak İsrail’in kutsal yerleri,
Kılıçla yürüyeceğim Yarovam soyunun üstüne.”

Amos ile Amatsya

10 Amos ile Amatsya Beytel’deki Kâhin Amatsya, İsrail Kralı Yarovam’a haber gönderip şöyle dedi: “Amos İsrail’in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. 11 Çünkü Amos diyor ki,
“ ‘Yarovam kılıçla öldürülecek,
İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına,
Sürgüne gönderilecek.’ ”
12 Bunun üzerine Amatsya Amos’a, “Çek git, ey bilici!” dedi, “Yahuda’ya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et. 13 Bir daha Beytel’de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır.”
14 Amos, “Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum” diye karşılık verdi, “Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım. 15 RAB beni sürünün ardından aldı, ‘Git, halkım İsrail’e peygamberlik et’ dedi. 16 Şimdi kulak ver RAB’bin sözlerine:
“ ‘İsrail’e karşı peygamberlik etme,
İshak soyuna karşı konuşma!’ diyorsun.
17 Bu yüzden RAB şöyle diyor:
‘Karın kentte fahişe olacak,
Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek.
Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın,
Sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin.
İsrail halkı kesinlikle ülke dışına,
Sürgüne gönderilecek.’ ”

İncil — Yeni Çeviri 2009