9 “Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri,
Yıkılacak İsrail’in kutsal yerleri,
Kılıçla yürüyeceğim Yarovam soyunun üstüne.”

İncil — Yeni Çeviri 2009