Ammon’a İlişkin Bildiri

491 Ammon’a İlişkin Bildiri RAB Ammonlular’a ilişkin şöyle diyor:
“İsrail’in çocukları yok mu?
Yok mu mirasçısı?
Öyleyse neden ilah Molek Gad’ı mülk edindi?
Neden onun halkı Gad kentlerinde oturuyor?
2 İşte bu nedenle” diyor RAB,
“Ammonlular’ın Rabba Kenti’ne karşı
Savaş narasını işittireceğim günler geliyor.
Rabba ıssız bir höyük olacak,
Köyleri ateşe verilecek.
Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri
Mülk edinecek” diyor RAB.
3 “Haykır, ey Heşbon!
Ay Kenti yıkıldı!
Feryat edin, ey Rabba kızları!
Çul sarınıp yas tutun.
Duvarların arasında oraya buraya koşuşun.
Çünkü Molek kâhinleri ve görevlileriyle birlikte
Sürgüne gönderilecek.
4 Verimli vadilerinle ne kadar övünüyorsun,
Ey dönek kız!
Servetine güvenerek,
‘Bana kim saldırabilir?’ diyorsun.
5 Bütün çevrenden
Dehşet saçacağım üzerine”
Diyor Rab, Her Şeye Egemen RAB.
“Her biriniz apar topar sürülecek,
Kaçkınları toplayan olmayacak.
6 Ama sonra Ammonlular’ı
Eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.

Edom’a İlişkin Bildiri

7 Edom’a İlişkin Bildiri Her Şeye Egemen RAB Edom’a ilişkin şöyle diyor:
“Teman Kenti’nde bilgelik kalmadı mı artık?
Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi?
Bilgelikleri yozlaştı mı?
8 Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının,
Ey Dedan’da yaşayanlar!
Çünkü Esav’ı cezalandırdığımda
Başına felaket getireceğim.
9 Üzüm toplayanlar bağına girseydi,
Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?
Gece hırsızlar gelselerdi,
Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?
10 Oysa ben Esav’ı çırılçıplak soyacak,
Gizli yerlerini açığa çıkaracağım,
Gizlenemeyecek.
Çocukları, akrabaları, komşuları
Yıkıma uğrayacak.
Kendisi de yok olacak!
11 Öksüz çocuklarını bırak,
Ben yaşatırım onları.
Dul kadınların da bana güvensinler.”
12 RAB diyor ki,
“Hak etmeyenler bile kâseyi içmek zorundayken,
Sen mi cezasız kalacaksın?
Hayır, cezasız kalmayacaksın,
Kesinlikle içeceksin kâseyi.
13 Adım üzerine ant içerim ki” diyor RAB,
“Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek,
Viraneye dönecek, aşağılanacak.
Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak.”
14 RAB’den bir haber aldım:
Uluslara gönderdiği haberci,
“Edom’a saldırmak için toplanın,
Savaşa hazırlanın!” diyor.
15 “Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,
İnsanlar seni hor görecek.
16 Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur
Seni aldattı.
Sen ki, kaya kovuklarında yaşıyor,
Tepenin doruğunu elinde tutuyorsun.
Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da,
Oradan indireceğim seni” diyor RAB.
17 “Edom dehşet konusu olacak,
Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp
Başına gelen belalardan ötürü
Onunla alay edecek.
18 Sodom’la Gomora’yı ve çevredeki köyleri
Nasıl yerle bir ettimse” diyor RAB,
“Orada da kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.
19 “Şeria çalılıklarından
Sulak otlağa çıkan aslan gibi
Edom’u bir anda yurdundan kovacağım.
Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım.
Var mı benim gibisi?
Var mı bana dava açacak biri,
Bana karşı duracak çoban?”
20 Bu yüzden RAB’bin Edom’a karşı ne tasarladığını,
Teman’da yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin:
“Sürünün küçükleri bile sürülecek,
Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.
21 Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek,
Çığlıkları Kamış Denizi’ne dek duyulacak.
22 Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak,
Kanatlarını Bosra’ya karşı açacak.
O gün Edomlu askerlerin yüreği,
Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.”

Şam’a İlişkin Bildiri

23 Şam’a İlişkin Bildiri Şam’a ilişkin:
“Hama ve Arpat utanacak,
Çünkü kötü haber işittiler.
Korkudan eridiler,
Sessiz duramayan deniz gibi
Kaygıyla sarsıldılar.
24 “Şam güçsüz düştü,
Kaçmak için döndü;
Telaşa kapıldı,
Doğuran kadın gibi
Sancı ve acılar sardı onu.
25 Nasıl oldu da sevinç bulduğum ünlü kent
Terk edilmedi?
26 Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,
Bütün savaşçıları susturulacak o gün”
Diyor Her Şeye Egemen RAB.
27 “Şam surlarını ateşe vereceğim,
Yakıp yok edecek Ben-Hadat’ın saraylarını.”

Kedar ve Hasor’a İlişkin Bildiri

28 Kedar ve Hasor’a İlişkin Bildiri Babil Kralı Nebukadnessar’ın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor:
“Kalkın, Kedar’a saldırın,
Doğu halkını yok edin.
29 Çadırlarıyla sürüleri alınacak,
Çadır perdeleri,
Eşyalarıyla develeri alınıp götürülecek.
İnsanlar, ‘Her yer dehşet içinde!’ diye bağıracaklar onlara.
30 Kaçın, uzaklaşın!
Derinliklere sığının,
Ey Hasor’da oturanlar!” diyor RAB.
“Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar
Size düzen kurdu;
Sizin için bir tasarısı var.
31 Kalkın, tasasız ve güvenlik içinde
Yaşayan ulusa saldırın” diyor RAB.
“Onun kent kapıları, sürgüleri yok,
Halkı tek başına yaşıyor.
32 Develeri yağma edilecek,
Sayısız sürüleri çapul malı olacak.
Zülüflerini kesenleri
Dört yana dağıtacağım,
Her yandan felaket getireceğim başlarına” diyor RAB.
33 “Çakalların uğrağı Hasor,
Sonsuza dek viran kalacak,
Orada kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.”

Elam’a İlişkin Bildiri

34 Elam’a İlişkin Bildiri Yahuda Kralı Sidkiya’nın krallığının başlangıcında RAB’bin Peygamber Yeremya’ya bildirdiği Elam’a ilişkin söz şudur:
35 Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Bakın, Elam’ın yayını,
Asıl gücünü kıracağım.
36 Üzerine göğün dört ucundan
Dört rüzgarı gönderecek,
Halkını bu rüzgarlara dağıtacağım.
Elam sürgünlerinin gitmediği
Bir ulus kalmayacak.
37 Düşmanlarının önünde,
Can düşmanlarının önünde
Elam’ı darmadağın edeceğim.
Başlarına felaket gönderecek,
Şiddetli öfkemi yağdıracağım” diyor RAB,
“Onları büsbütün yok edene dek
Peşlerine kılıcı salacağım.
38 Elam’da tahtımı kuracak,
Elam Kralı’yla önderlerini
Yok edeceğim” diyor RAB.
39 “Ama son günlerde
Elam’ı eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.

İncil — Yeni Çeviri 2009