Yeruşalim’in Geleceği

31 Yeruşalim’in Geleceği
Başkaldıran, yozlaşan, acımasız kentin vay haline!
2 Söz dinlemedi, ders almadı, RAB’be güvenmedi,
Tanrısı’na sığınmadı.
3 Yöneticileri kükreyen aslanlar,
Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi,
Sabaha bir şey bırakmazlar.
4 Peygamberleri sorumsuz ve güvenilmezdir.
Kâhinleri kutsal olanı kirletip,
Yasayı çarpıtırlar.
5 Ama adil RAB hâlâ o kentte;
O haksızlık etmez,
Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında.
Ne var ki, bu yetmiyor haksızları utandırmaya.
6 RAB diyor ki, “Ulusları yok ettim,
Kalelerini yıktım, sokaklarını harap ettim.
O sokaklardan geçen kimse yok artık.
Kentleri viraneye döndü,
Eser kalmadı insandan.
7 Halkım benden korkar,
Ders alır bundan dedim.
O zaman konutlarına dokunmaz,
Onları tasarladığım cezaya çarptırmazdım.
Ama her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar.”
8 Bu yüzden, “Bekleyin de görün” diyor RAB,
“Ulusları yargılayacağım günü bekleyin.
Ulusları toplamaya,
Krallıkları bir araya getirmeye,
Gazabımı, kızgın öfkemi
Üzerlerine dökmeye karar verdim.
Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek.
9 O zaman, hep birlikte beni adımla çağırmaları,
Omuz omuza bana hizmet etmeleri için,
Halkların dudaklarını pak kılacağım.
10 Dağılmış olan, bana tapan halkım,
Kûş ırmaklarının ötesinden
Bana sunular getirecek.
11 Halkım bana yaptığı bunca kötülük yüzünden utandırılmayacak o gün.
Çünkü gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından.
Kutsal dağımda bir daha böbürlenmeyecekler.
12 Orada sadece benim adıma sığınan uysal ve alçakgönüllüleri bırakacağım.

Sevinç Ezgisi

13 İsrailliler’den geride kalanlar haksızlık etmeyecek,
Yalan söylemeyecek,
Kimseyi aldatmayacak,
Tok karna yatacaklar ve onları korkutan olmayacak.”
Sevinç Ezgisi
14 Ey Siyon kızı, ezgiler söyle!
Ey İsrail, haykır!
Yürekten sevin, sevinçle coş,
Ey Yeruşalim kızı!
15 RAB senin cezanı kaldırdı,
Kovdu düşmanlarını.
İsrail’in Kralı RAB seninle.
Korkma artık kötülükten.
16 O gün Yeruşalim’e denecek ki,
“Korkma, ey Siyon, gevşemesin ellerin.
17 Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle.
Alabildiğine sevinecek senin için,
Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.”
18-20 RAB, “Bayramlar için çektiğiniz özlemleri sona erdireceğim” diyor,
“Bunlar sizin için ağırlık ve utançtır.
Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün.
Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım.
Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde
Onları yüceltip onurlandıracağım.
O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim.
Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak,
Dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım.”

İncil — Yeni Çeviri 2009