11 Çünkü Amos diyor ki,
“ ‘Yarovam kılıçla öldürülecek,
İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına,
Sürgüne gönderilecek.’ ”
İncil — Yeni Çeviri 2009